PG4936 Wireless Smoke and Heat Detector

฿0.00

PG4936

  • อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและความร้อน แบบไร้สาย
  • อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟด้วยลำแสง
  • มีเสียงเตือนเมื่อตรวจจับควันไฟได้
  • มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
Compare