PG4922 Wireless Glass Break Detector

฿0.00

PG4922

  • อุปกรณ์ตรวจจับเสียงกระจกแตก แบบไร้สาย
  • มีระยะตรวจจับสูงสุดถึง 6 เมตร (20ฟุต)
  • สามารถตรวจจับได้คลอบคลุมถึง 360°
Compare