Showing all 9 results

กล้อง Wi-Fi 2K⁺ Pan & Tilt  มุมมอง 360 องศา การปกป้องที่เหนือกว่าด้วยความคมชัดของวิดีโอ 2K⁺

กล้อง Wi-Fi 2K⁺ Pan & Tilt  มุมมอง 360 องศา การปกป้องที่เหนือกว่าด้วยความคมชัดของวิดีโอ 2K⁺

วิดีโอ 1080p ที่มีความชัดเจนพร้อมการถ่ายภาพกลางคืนที่ไกลขึ้น

กล้องสมาร์ทโฮม Outdoor Wi-Fi Smart Home Camera in 3K กล้องใช้งานเพื่อปกป้องนอกอาคาร

Outdoor Wi-Fi Smart Home Camera การป้องกันอัจฉริยะที่ง่ายดายสำหรับทุกคน

New

กล้องวงจรปิดไร้สาย Pan & Tilt Wi-Fi Camera เลนส์ที่กว้างและคมชัดยิ่งขึ้นเพื่อครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

กล้อง Wi-Fi แบบแพนและเอียง การปกป้องแบบอัจฉริยะ 360 องศา

กล้อง Wi-Fi แบบแพนและเอียง ปกป้องรอบด้านด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น แบบอัจฉริยะ 360 องศา