หมวดหมู่สินค้า

สินค้าของเรา

เครื่องบันทึกภาพ DAHUA NVR 4 CH

เครื่องบันทึกภาพ DAHUA NVR 8 CH

เครื่องบันทึกภาพ DAHUA NVR 16 CH

เครื่องบันทึกภาพ DAHUA NVR 32CH

เครื่องบันทึกภาพ DAHUA NVR 64CH

หน้าที่ของ NVR คือ NVR (Network Video Recorder) หรือ เครื่องบันทึกวีดิโอวงจรปิดระบบเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บันทึกจัดเก็บข้อมูลภาพวีดิโอลงในแหล่งเก็บข้อมูลจำพวกฮาร์ดดิสก์หรือแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย NVR นี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ควบคุม ระหว่างกล้องวงจรปิดแบบ IP กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย

Residences

“I instantly get alerts and can check with my phone when someone walks into my yard.”headline ” การแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามายังที่พักอาศัย ” Acusense Product